Lek. Tomasz Krzeszowiec

Specjalizuje się w zabiegach neurochirurgicznych na kręgosłupie oraz neuroonkologicznych. Wykonuje: stabilizacje w chorobach zwyrodnieniowych i urazach kręgosłupa, wertebroplastyki, artroplastyki, laminektomie odcinków lędźwiowego i szyjnego. Stosuje również nowoczesne techniki endoskopowe.

Doświadczenie zdobywał na licznych szkoleniach i stażach w krajowych i zagranicznych ośrodkach. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w profesjonalnych kursach. Regularnie publikuje artykuły i teksty w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Sprawuje funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Neuro” na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii na Opolszczyźnie. Aktywnie zaangażowany w pracę Opolskiej Izby Lekarskiej, gdzie jest Zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.